DIŞ CEPHE MONTOLAMA

Enerji performansı ile ilgili faliyetlerin, konusunda uzman lisans ve yetki sahibi kişiler marifetiyle yaptırılmaması durumunda hedeflenen ve tatmin edebilecek sonuçlara ulaşılamayabileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Zorunlu olan husus montalama yaptırmak değil 02 Mayıs 2017 tarihi itibariyle mevcut ve yeni tüm binaların enerji kimlik belgelerini almış olmalarıdır. Enerji kimlik belgesi düzenlemeden itibaren 10 yıl geçerlidir.

Enerji Isı Yalıtım Sistemlerinin faydaları nelerdir?

Yönetmeliklere uygun olarak yapılacak enerji Isı Yalıtımı ile;

  • Konutunuzdaki ısınma ve soğutma harcamalarınızda %50-%60 civarında tasarruf etmenizi sağlar,
  • Dış cephede uygulanan ısı yalıtımı ile ısı köprülerinin oluşmasını engeller, bu şekilde konutunuzun içinde terlemeden (yoğuşma) kaynaklı oluşabilecek siyah leke, küflenme ve sağlıksız ortamların önüne geçilmiş olur,
  • Yakıt sarfiyatlarının azalmasından dolayı, sera gazının salınımının düşmesine ve bu şekilde küresel ısınmanın önlenmesine katkı sağlamaktadır.
  • Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasında katkı sağlar,
  • Taşıyıcı sistem ( kolon, kiriş, perde duvar ) içindeki yoğuşmayı önleyerek, binamızın ömrünün uzamasını sağlar.
  • Konutumuzun içinde dengeli oda sıcaklıklarının oluşturularak, konforlu yaşam alanlarının oluşmasını sağlar,
  • Bina dış kabuğunun aşırı sıcak/soğuk farklılıkları, yağış, don gibi atmosferik şartlardan korunmasını sağlayarak oluşabilecek onarım masrafların önüne geçilmesine yardımcı olur.

EKB – Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.


DİĞER ÜRÜNLER